Network Menu

Viktigt att tänka på

Årligen delar SWEA ut donationer och stipendier i överensstämmelse med de syften och ändamål som finns fastställda i våra stadgar.

Med donationer från SWEA ska vi runt om i världen stödja, bevara, främja och utveckla kunskap i svensk historia, svenska språket, svensk kultur och traditioner. Det innebär att vi ska bevara och sprida svenskhet i världen och sätta Sverige på världskartan.

Våra syften och ändamål, basen för hela vår verksamhet, är helt unik; ingen annan förening utanför Sverige har som sitt främsta mål att främja Sverige i utlandet. Vi är också tryggt förankrade på drygt 70 platser runt om i världen vilket gör oss till en stor och viktig Sverigefrämjande organisation. Även detta är unikt och något vi ska vara stolta över.

SWEA är sedan starten en ”non-profit public benefit corporation”, registrerad i Kalifornien, USA. Vi åtnjuter därför skattebefrielse under de särskilda, förmånliga skatteregler som gäller under amerikansk lagstiftning. Denna förmån gäller dock bara så länge som vi uppfyller de villkor som myndigheterna ställer och som SWEA förbundit sig till genom ett avtal. I villkoren ingår, att vi bara kan dela ut donationer och stipendier i överensstämmelse med våra syften, fastställda i våra stadgar.

Detta är något som vi varje år redovisar och intygar i vår deklaration till de amerikanska myndigheterna.

För att inte riskera vår skattebefrielse och för att förverkliga våra syften och ändamål, är det viktigt att alla donationer och stipendier görs korrekt.

Innan ni skickar in ansökan föreslår vi följande tillvägagångssätt:

  • Diskutera vad er avdelning skulle vilja donera pengar till eller om ni vill instifta ett stipendium för ett speciellt ändamål
  • För att få idéer, se under Förslag på donationer
  • Diskutera och förankra förslagen bland avdelningens medlemmar
  • Budgetera donationen/stipendiet och presentera på årsmötet
  • Fatta beslut i avdelningens styrelse om vilken donation/stipendium som avdelningen avser utbetala/instifta efter godkännande av SWEA International
  • Vid en donation, fyll i ansökan och ladda upp bilagor enligt instruktioner
  • Tänk på att kostnaden för driften av avdelningen alltid ska prioriteras
  • Är ni osäkra på om donationen är godkänd, kontakta er Regionordförande, SWEAs administration eller skriv till donationer(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Observera att familj och nära släkt till SWEA-medlemmar aldrig får bli föremål för en donation eller ett stipendium inom SWEA.