Network Menu

Ansökan från avdelning om donation till organisation eller person

Det är viktigt att noggrant läsa igenom och följa SWEAs rutiner för ansökan av donationer och stipendier.

Avdelningsordförande skickar in information via nedanstående formulär och bekräftar därmed att projektet överensstämmer med SWEAs syften och ändamål:

 • Vi engagerar oss i aktiviteter som runt om i världen stödjer, bevarar, främjar och utvecklar svensk historia, vårt språk, vår kultur och våra traditioner.
 • Vi stödjer utbildning via våra stipendier och donationer.
 • Vi stödjer olika projekt som SWEA Internationals styrelse bedömer vara av svenskt intresse och av speciell betydelse för svenska kvinnor.

Fyll i all information och ladda upp bilagor. Formuläret går automatiskt till donationskommittén, respektive regionordförande och SWEAs administration. Vi ger flera möjliga projektidéer på sidan Förslag på donationsobjekt.

Avdelningens budget och styrelsens protokoll med beslut om donationen/stipendiet ska bifogas.

Är du osäker på om ert förslag motsvarar SWEAs syften och ändamål, eller bara vill diskutera en möjlig donation/stipendium från din avdelning, kontakta donationskommittén: donationcommittee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Avsändaren får svar på ansökan från donationskommittén.

För att ansöka om ny donation eller stipendium, komplettera följande formulär.

  Vilken avdelning?

 • Om donationen

 • Informera om donationen/stipendiet

 

Budget och protokoll

 • Ytterligare filer som stödjer ansökan/rapporten: dokument, bilder, osv

 • Här kan du ladda upp bilder, dokument, broschyrer, eller andra filer som informerar om donationen.

  Det går bara att ladda upp en fil per knapp. Om du har flera än tre filer rekommenderar vi att du gör en zip-fil av dem.

  Du kan ladda upp filer med följande extensions: png, jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip

 

Kontakt information för den som lämnar in rapporten

 

Deadline

 • Senast den sista november varje år måste donationskommittén få in komplett ansökan för godkännande under samma år.
 

Verifering