Network Menu

NYHET! Ansökan/rapportering av donation eller stipendium

SWEA har nya rutiner för ansökan och rapportering av donationer och stipendier.

Avdelningsordförande skickar in information via nedanstående formulär och bekräftar därmed att projektet överensstämmer med SWEAs syften och ändamål:

 • Vi engagerar oss i aktiviteter som runt om i världen stödjer, bevarar, främjar och utvecklar svensk historia, vårt språk, vår kultur och våra traditioner.
 • Vi stödjer utbildning via våra stipendier och donationer.
 • Vi stödjer olika projekt som SWEA Internationals styrelse bedömer vara av svenskt intresse och av speciell betydelse för svenska kvinnor.

Fyll i all information och ladda upp bilagor. Formuläret går automatiskt till donationskommittén, respektive regionordförande och SWEAs administration. Vi ger flera möjliga projektidéer på sidan Förslag på godkända donationsobjekt.

Avdelningens budget och styrelsens protokoll med beslut om donationen/stipendiet ska bifogas.

Är du osäker på om ett projekt är godkänt, om det motsvarar SWEAs syften och ändamål, eller bara vill diskutera en möjlig donation/stipendium från din avdelning, kontakta din donationskommittén: donationcommittee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Avsändaren får svar på ansökan från donationskommittén.

För att ansöka/rapportera en ny donation, komplettera följande formulär.

  Vilken avdelning?

 • Om donationen

 

Budget och protokoll

 • Ytterligare filer som stödjer ansökan/rapporten: dokument, bilder, osv

 • Här kan du ladda upp bilder, dokument, broschyrer, eller andra filer som informerar om donationen.

  Det går bara att ladda upp en fil per knapp. Om du har flera än tre filer rekommenderar vi att du gör en zip-fil av dem.

  Du kan ladda upp filer med följande extensions: png, jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip

 

Kontakt information för den som lämnar in rapporten

 

Verifering