Network Menu

Ansökan från avdelning om donation till organisation eller person

Det är viktigt att noggrant läsa igenom och följa SWEAs rutiner för ansökan av donationer.

Avdelningsordförande skickar in information via nedanstående formulär och bekräftar därmed att projektet överensstämmer med SWEAs syften och ändamål:

 • Vi engagerar oss i aktiviteter som runt om i världen stödjer, bevarar, främjar och utvecklar svensk historia, vårt språk, vår kultur och våra traditioner enligt våra stadgar.
 • Vi stödjer utbildning via våra donationer till organisationer och personer.

Fyll i all information och ladda upp bilagor. Vid donationer till Svenska Kyrkan samt Svenska skolan behövs inte utfyllande information om mottagaren eller beskrivelse av projektet, endast vad pengarna är öronmärkta till.

Formuläret går automatiskt till SWEAs administration. Vi ger flera möjliga projektidéer på sidan Förslag på donationsobjekt.

Avdelningens budget och styrelsens protokoll med beslut om donationen måste bifogas för att ansökan ska kunna behandlas.

Är du osäker på om ert förslag motsvarar SWEAs syften och ändamål, eller bara vill diskutera en möjlig donation från din avdelning, skriv till donationer(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Ansökan måste vara senast inkommen den sista november för att kunna behandlas innevarande år.

För att ansöka om ny donation, komplettera följande formulär.

  Vilken avdelning?

 • Om donationen

 • Informera om donationen

 

Budget (Excel) och protokoll (Word) eller PDF

 • Ytterligare filer som stödjer ansökan/rapporten: dokument, bilder, osv

 • Här kan du ladda upp bilder, dokument, broschyrer, eller andra filer som informerar om donationen.

  Det går bara att ladda upp en fil per knapp. Om du har flera än tre filer rekommenderar vi att du gör en zip-fil av dem.

  Du kan ladda upp filer med följande extensions: png, jpg, jpeg, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip

 

Kontaktinformation för den som lämnar in ansökan

 

Deadline sista november för behandling under innevarande år

 • Senast den sista november varje år måste vi få in komplett ansökan för godkännande under samma år.
 

Verifering