Network Menu

Lokala donationer och stipendier

Nedan finns några olika exempel på genomförda lokala donationer och stipendier.

SWEA Atlanta ger ut ett stipendium per år till en manlig eller kvinnlig student som planerar att studera svenska språket, litteratur, kultur, tradition, musik, design eller miljö. Stipendiebeloppet varierar beroende på stipendie-ansökningarnas karaktär och kvalitet men får inte överstiga USD 1.000. Se atlanta.swea.org/stipendier/.

SWEA Bostons stipendium uppgår till USD 8,000 och delas ut till en eller delas av två välmeriterade kvinnliga studenter från ett universitet i New England som ämnar studera i Sverige under minst en termin eller utföra ett specialprojekt i Sverige med svensk anknytning. USD 6.500 går till donationer. Se sweaboston.org/stipendiet/.

SWEA Dallas delar ut USD 1.000 till stipendium för svenskrelaterad utbildning. Se dallas.swea.org/stipendium/.

Varje år den 1:a advent anordnar SWEA Japan en julbasar i samarbete med Sveriges ambassad i Tokyo. Försäljning av svenskt hantverk, böcker, julmat, bakverk och glögg är något av det som besökarna kan njuta av. Samtliga intäkter från julbasaren går oavkortat till ett fåtal noggrant utvalda projekt. ”Tack vare våra generösa Bazaar sponsorer, genererade basaren en vinst på cirka USD 27.500 som kommer att gå till Tohoku-området och den svenska skolan i Tokyo under 2016”. Se japan.swea.org/swea-japans-donationer/.

SWEA Köln/Bonn ger årliga donationer till Svenska skolan i Köln och Svenska skolan i Bonn. Se kolnbonn.swea.org/stipendier-och-donationer/.

2015 utlyste SWEA London stipendier på USD 3.000. Syftet med stipendiet var att stödja studier eller projekt som främjade och spred kunskap om svensk kultur i Storbritannien. Se london.swea.org/stipendium/.

SWEA Los Angeles utlyser ett filmstipendium riktat till svenska filmstudenter eller filmskapare i början av sin karriär. När stipendiet firade 10‐årsjubileum höjdes tillfälligt stipendiesumman från USD 7.500 till USD 10.000 plus resa Los Angeles tur och retur.

SWEA Marbella fortsätter att donera en del av sitt överskott till svenskar eller svenska organisationer som främjar svensk kultur, det svenska språket eller svenska traditioner. 2015 blev det USD 4.900. Se marbella.swea.org/valgorenhetstod/.

Varje år delar SWEA Minnesota ut ett stipendium på USD 1.000. Se minnesota.swea.org/swea-mn-scholarship/.

SWEA Moskva fyllde fem år 2010 och det firade man genom att instifta ett stipendium, ”Sverigestipendiet”. Syftet med stipendiet är att visa uppskattning samt stödja en rysk kvinna som studerar det svenska språket, svensk kultur eller på annat sätt utmärker sig genom att sprida kunskap och kännedom om Sverige samt har ett genuint och stort intresse för Sverige. Se moskva.swea.org/sverigestipendiet/.

SWEA New Jersey utlyser årligen ett stipendium på USD 5.000. Dessutom doneras runt USD 10.000 till Svenska kyrkan, Svenska museet och diverse andra Sverigefrämjande projekt. Se newjersey.swea.org/apply-for-scholarship/.

Vid SWEA New Yorks årsmöte den 25 februari 2016 delades årets SWEA New York Mona Johnsson Scholarship ut till två organisationer: Swedish Jamestown som främjar svensk kultur och språk till barn i västra New York, samt Nordic International Film Festival. De båda stipendiaterna erhöll vardera USD 1.500. Se newyork.swea.org/swea-new-york-stipendium/.

Varje år delar SWEA North Carolina ut minst ett stipendium. Stipendierna brukar uppgå till USD 3.000. Stipendiaterna förbinder sig att avlämna rapport enligt överenskommelse med SWEA NC. Se northcarolina.swea.org/valgorenhetstod/stipendium/.

SWEA Orange County ger årligen ut ett stipendium på USD 3.000 till heltidsstuderande universitetselever som är intresserade av att lära sig svensk kultur genom att bedriva studier i Sverige. SWEA Orange County donerar också till Svenska skolan och Svenska kyrkan för sammanlagt USD 6.000. Se orangecounty.swea.org/sok-stipendium/ och orangecounty.swea.org/donationer/.

Vartannat år delar SWEA Rom ut ett stipendium på USD 1.700 för studier i svenska språket, litteraturen och samhället. Se rom.swea.org/swea-roms-stipendium/.

SWEA San Diego delar ut bidrag till speciella project vilka inte får överskrida USD 3.000.

SWEA San Franciscos stipendium, USD 15.000, tilldelas en kvalificerad person eller grupp i västra USA som driver akademisk eller professionell forskning eller konstnärliga strävanden, med särskild relevans för Sverige. Donationer ges också till Svenska skolan och Svenska kyrkan. Se sanfrancisco.swea.org/scholarship/.

SWEA Singapore anordnar årligen en skrivtävling tillsammans med Svenska skolan som riktar sig till alla svensktalande barn mellan 6 och 16 år i Singapore. Genom tävlingen vill SWEA främja det svenska språket och inspirera barnens och ungdomarnas kreativitet och skrivglädje. SWEA Singapore har även det senaste åren donerat till återuppbyggnaden av Svenska kyrkans lekplats i Singapore samt till inköp av böcker av svenska författare i samarbete med Together for Charity. Se singapore.swea.org/valgorenhet-swea-singapore/.

På SWEA Stockholms jullunch den 1 december 2015, delades traditionsenligt deras språkstipendium ut. Varje år tas en vinnande kandidat ut bland utländska studenter som studerar svenska på Stockholms Universitet. Stipendiesumman 2015 var på USD 1.500. Se stockholm.swea.org/stockholm-sprakstipendium/.

SWEA Washington DC ger upp till USD 1.000 för en donation, eller upp till USD 5.000 för ett stipendium, med viss flexibilitet beroende på ändamål. Projektet som bidraget beviljas för bör vara slutfört inom 18 månader efter mottagandet. Rapport med redovisning inlämnas senast två månader efter avslutat projekt av varje stipendiat och organisation som fått bidrag. Se washingtondc.swea.org/sok/.

SWEA Örestad Stipendiet ska delas ut till någon som verkar för att öka förståelsen i Sverige för svensk kultur och svenska traditioner bland ungdomar av svensk eller utländsk bakgrund och på detta sätt minska segregationen i samhället. Se orestad.swea.org/swea-orestads-stipendium/.

SWEA Japan donation

SWEA Japan donation
(see SWEA Japans webbsida

 Svenska Skolan London - Grundskolan i Barnes; Foto: Imortalus [CC by 3.0]

Svenska Skolan London
Grundskolan i Barnes
Foto: Imortalus [CC by 3.0]

SWEA New Yorks stipendiater 2014

SWEA New Yorks stipendiater 2014

Brigida svenska kyrka Rom [CC by 2.5]

Santa Brigida a Campo de’Fiori
Svenska kyrkan i Rom
[Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License]

SWEA San Diego överlämnande av donation till IRC (International Rescue Committee)

SWEA San Diego överlämnande av donation till IRC (International Rescue Committee)
(se SWEA San Diegos webbplats)

SWEA Örestads stipendiat för 2016

SWEA Örestads stipendium utdelning för 2016
(se SWEA Örestads webbsida)