Network Menu

Donera till SWEA

SWEA International välkomnar donationer för att stödja organisationens verksamhet.

swea-symbol-hela-textenSWEA International, Inc. (SWEA) är en välgörenhetsorganisation [501(C)3].

Syftet med SWEA redovisas och regleras i SWEA Internationals stadgar:

  • stödja och främja svenska historia, kultur och tradition i världen
  • främja världsomspännande vänskap och personlig utveckling bland svenska och svenskspråkiga kvinnor
  • stödja utbildning genom att tilldela stipendier
  • bistå medlemmar SWEA medan de anpassar och integreras i ett nytt land och när de flyttar tillbaka till Sverige
  • stödja projekt som styrelsen i SWEA International avgör är av svenskt intresse och av särskilt intresse för svenska kvinnor.

IRS och SWEA

SWEA är en ”non-profit public benefit corporation”, eller 501(C)3, under IRS regler. Organisationen får därför skattebefrielse under de särskilda och förmånliga skatteregler som gäller under amerikansk lagstiftning. Denna förmån gäller dock bara så länge vi uppfyller de villkor som IRS ställer och som SWEA förbundit sig till genom vårt registrerade syfte i stadgarna. För att inte riskera vår skattebefrielse och för att förverkliga våra syften och ändamål, är det viktigt att alla donationer och stipendier görs korrekt och godkänns av vår styrelse innan de verkställs.

Donationsprocess

Ta kontakt med SWEAs administrativa chef (adminchef(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org) för instruktioner.