Network Menu

Om lokala donationer och stipendier

Under 2019 gav SWEA Internationals avdelningar ut donationer och stipendier lokalt över hela världen för cirka 2 miljoner kronor.

Det är en fantastisk summa som vi är mycket stolta över. Utöver själva summan handlar det om stort engagemang och företagsamhet men också påhittighet och kreativitet.

Vissa avdelningar ger ut regelbundna stipendier, andra donerar tidvis till olika projekt och en del avdelningar gör både det ena och det andra. Stipendierna går ofta till studenter som studerar svenska på lokala universitet. Men även andra former av stipendier förekommer.

Donationerna kan gälla det mest varierande men har alla en gemensam nämnare. De främjar det svenska, så som svensk historia, kultur, svenska språket och svenska traditioner. En mycket vanlig donation är stöd till svenska skolor, kyrkor, barn/äldreomsorg etc. Donationen måste avse ett förutbestämt projekt och inte hamna i någon allmän kassa.

Det är engagerande för avdelningen att ha ett donationsprojekt. Från att leta efter en värdig mottagare till själva genomförandet. När projektet är avslutat är det viktigt att det blir ordentligt dokumenterat och att avdelningen aktivt marknadsför donationen och informerar om SWEA genom text och bilder.

Genom att också se till att materialet publiceras på lokala webbsidor och här på swea.org vill vi informera utåt och samtidigt inspirera andra avdelningar. Skicka därför text och bilder från avdelningens donation eller stipendium till webmaster(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.