Network Menu

Donationsprojektet — en video

Under 2021 fyller Svenska institutet i Paris 50 år.

Titta på en kort video där Agneta Nilsson, Christina Moliteus och Suzanne Southard berättar om SWEAs globala donationsprojekt 2021 ”Svenska institutet i Paris 50 år — Amitié”. Deras inriktning för firandet är Vänskap (Amitié) som ska genomsyra året och handlar om vänskap i bred bemärkelse.

Läs mer om donationsprojektet och donera: swea.org/2021/donationsprojekt-kulturhuset/