Network Menu

Donationsprojekt: SI i Paris, 50 år

Svenska Kulturhuset i Paris är det enda kulturhus som Sverige har utomlands. Det är etablerat i världskulturstaden Paris för att sprida svensk kultur och tradition i världen, svenska språket, svenska historien, svenska konstnärer, svenska författare etc., en verksamhet helt i linje med SWEAs grundläggande syften.

Kulturhusets 50-års jubileum

SWEA International släppte i mars ett avsnitt av SWEA-podden med Kulturhusets chef, Ewa Kumlin, där vi uppmärksammat betydelsen av vårt svenska Kulturhus och att Svenska institutet i Paris firar femtioårsjubileum under 2021. Årets Svenska Kvinna, HKH Kronprinsessan Victoria, har publicerat en video till Kulturhusets ära.

Jubileumsbok Amitié

En fantastisk bok, som kommer att behandla levande svensk kultur och viktig svensk kulturhistoria, är under framtagning inom ramen för jubileumsåret som man kallar Amitié, vänskap. Boken lanseras av H.K.H. Kronprinsessan Victoria i början av december 2021. Finansieringen sker med hjälp av ett antal svenska donatorer (stiftelser, museer, Barbro Osher Pro Suecia Foundation etc), men det saknas fortfarande finansiering, mycket på grund av dessa Covid-tider när SI har tvingats hålla stängt och saknat intäkter under mer än ett år.

SWEA Intls globala donationsprojekt 2021

Det här är en intressant möjlighet för SWEA globalt. I likhet med Nationalmuseums-projektet 2009, organiserar SWEA International ett donationsprojekt där alla SWEA avdelningar och enskilda SWEA medlemmar globalt kan donera. Ett partnerskap med kulturhuset i detta projekt är av stort värde för SWEA som organisation och kan lägga grunden för ett närmare framtida samarbete med Svenska institutet och vårt gemensamma Sverigefrämjande arbete i världen.

Svenska institutets beskrivning av bokprojektet (PDF) >>

Presentation om SWEAs donationsprojekt >>

För medlemmar:

För avdelningar: