Network Menu

Donationsblankett: Svenska institutet i Paris

2021 fyller Svenska institutet i Paris 50 år. De har valt en övergripande inriktning ”Amitié” (Vänskap), som ska genomsyra året. Det kommer att handla om vänskap i bred bemärkelse. SWEA har startat ett globalt donationsprojekt för att stötta detta som är helt i linje med våra syften.

Läs mer om donationsprojektet >>

För en donation till SWEA Internationals globala donationsprojekt 2021, komplettera följande formulär.

    Vilken avdelning?

 

Kontaktinformation för den som lämnar in ansökan

 

Deadline 10 november

  • Senast 10 november 2021 måste vi få in komplett ansökan för godkännande.
 

Verifering