Network Menu

SWEAs donationer

Suzanne-black-webSWEA gör varje år ett stort antal donationer i syfte att främja svensk kultur och tradition i världen. För att säkerställa att alla donationer överensstämmer med SWEAs ändamål och skatteregler har SWEA International en tydlig process för att granska, utveckla och godkänna de olika avdelningarnas donationer. SWEA International driver också en global donationsverksamhet i egen regi med stipendiefonder och specialprojekt på SWEA International nivå. Bland annat delas tre stipendier à 10.000 USD ut årligen.

Dessutom har SWEA International tagit initiativ till flera spännande donationskampanjer genom åren, som finns att läsa om här.

Lokalavdelningarna i SWEA är fantastiska på att uppmärksamma svenskrelaterade projekt och donera pengar till förmån för svenska skolor, kyrkor, kulturminnen m.m. ute i världen. Vi ser på så vis till att främja och sprida kunskap om Sverige, svensk kultur, historia, traditioner och om vårt svenska språk internationellt. Vi gör det för att det känns viktigt att dela med oss av vårt svenska arv och vi har stöd till det i våra stadgar. Från planering till genomförande är donationsprojektet något som skapar gemenskap och ger utlopp för fantasi och kreativitet. Resultatet kan inte bli annat än bra och världen får upp ögonen för Sverige!

På dessa sidor kan du läsa om allt detta, få inspiration och inspirera andra genom att bidra med din avdelnings donation. Har du frågor kontakta oss på e-postadress: donationer(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Suzanne Southard
Ordförande, SWEA International