Network Menu

SWEAs donationer

Suzanne-black-webSWEA International, Inc. gör inga egna donationer, men delar däremot ut tre årliga stipendier à 10.000 USD.

SWEA International har också tagit initiativ till flera donationskampanjer som du kan läsa om på de här sidorna.

Lokalavdelningarna i SWEA är fantastiska på att uppmärksamma svenskrelaterade projekt och donera pengar till förmån för svenska skolor, kyrkor, kulturminnen m.m. ute i världen. Vi ser på så vis till att främja och sprida kunskap om Sverige, svensk kultur, historia, traditioner och om vårt svenska språk internationellt. Vi gör det för att det känns viktigt att dela med oss av vårt svenska arv och vi har stöd till det i våra stadgar. Från planering till genomförande är donationsprojektet något som skapar gemenskap och ger utlopp för fantasi och kreativitet. Resultatet kan inte bli annat än bra och världen får upp ögonen för Sverige!

På dessa sidor kan du läsa om allt detta, få inspiration och inspirera andra genom att bidra med din avdelnings donation. Har du frågor kontakta vår donationskommitté: donationcommittee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Suzanne Southard
Ordförande, SWEA International