Network Menu

2012: Renovering av svenska gravar i Rom

Tack vare SWEA Rom och en fantastisk donation från Barbro Osher, Sveriges Generalkonsul i San Francisco, under våren 2012 kunde en omfattande renovering av de svenska gravarna på Icke-katolska kyrkogården i Rom utföras.

Onsdagen den 16:e maj 2012 hölls en återinvignings ceremoni på kyrkogården tillsammans med Sveriges ambassadör i Italien Ruth Jacoby samt Kyrkoherde Krister Stenberg från Svenska kyrkan i Rom.

Svenskgravarna är tre till antalet och innefattar Nationalgraven, Byströms- samt Åkerbladsgraven.

Nationalgraven är sista vilan för flera svenskar som avlidit i Rom och bär texten ”Här vila svenskar”.

Johan Niclas Byström föddes 1783 i Filipstad och var en av våra främsta skulptörer och bildhuggare. Han utbildade sig på Konstakademin i Stockholm och började sedermera arbeta för Sergel. 1809 tilldelas Byström ett resestipendium av Kungliga Akademin för de fria konsterna och vilket förde honom till Rom 1810. Sedermera blir han även professor vid konstakademin. Bland hans mest framstående verk kan nämnas Den liggande Backantinnan, Bellmansbysten vid Bellmansro samt Den sovande Juno med Herkulesbarnet vid bröstet. Byström var mycket skicklig i sin marmor hantering samt ovanligt produktiv och beskrivs som en levnadsglad och hjälpsam person som höll sitt hem i Rom öppet för en intim konstnärskrets av främst skandinavisk härkomst. Byström avled i Rom 1848.

Johan David Åkerblad föddes 1763 i Stockholm och startade sina studier i klassiska och orientaliska språk vid Uppsala universitet 1778. Under 1780-talet reste han i Mindre Asien, Palestina, Syrien, Egypten och norra Afrika såsom anställd i Kungliga kansliet. 1791 reste han till Turkiet och deltog i flera forskningsresor bla till Troja. Anteckningar från dessa resor finns än idag i Vatikanska arkivet i Rom. Efter vidare tjänstgöringar i Haag och Paris bosatte Åkerblad sig i början av 1800-talet i Rom där han fortsatte sin forskning inom språkvetenskap och då i synnerhet koptiskan, Egyptens fornspråk. Han var en av sin tids allra mest kända svenska vetenskapsmän och levde ett gott liv i Rom tack vare generösa bidrag från engelska mecenater. 1802 fick Åkerblad en kopia av texterna från den nyfunna Rosettastenen och efter endast två månaders studier hade han lyckats identifiera alla de egennamn som fanns i både den demotiska och grekiska texten. Hans slutsatser och vidare studier var ytterst viktiga i den slutliga dechiffreringen av Rosettastenen. Åkerblad avled i Rom 1819.

Margot Milani Björck, SWEA Rom

Gravsten under renovering av svenska gravar, april-maj 2012; Foto: SWEA Rom

Foto: SWEA Rom

Gravsten under renovering av svenska gravar, april-maj 2012; Foto: SWEA Rom

Foto: SWEA Rom

Gravsten under renovering av svenska gravar, april-maj 2012; Foto: SWEA Rom

Foto: SWEA Rom