Network Menu

2009: Insamlingen till Nationalmuseum

… i samband med SWEAs 30-årsjubileum

(Adapterat från en artikel av Anna Sjöblom från SWEA Forum 1/2010)

En av huvudsyftena med SWEAs verksamhet är donationer och stipendier. SWEA delar ut en mängd stipendier som genom åren växt sig allt mera prestigefyllda. Jubileumsåret 2009 gjorde Sweorna gemensam sak och samlade in 350,000 kronor som skänktes till Nationalmuseum.


SWEAs donation till Nationalmuseum räckte till både film och skolprojekt

Logga SWEA 30-årsjubileumSlutsumman for SWEAs donation till Nationalmuseum förra året (2009) blev hela SEK 447 190. Syftet med insamlingen var att göra en film som speglar Nationalmuseum då, nu och i framtiden.

SEK 350 000 har använts till filmen som nu ¨sara färdig för distribution och har titlen “Oändlig spännvidd”. SEK 97 190 används till ett unikt undervisningsmaterial för svenska skolan i utlandet och blir klart om några månader.

Tack vare SWEAs donation till Nationalmuseum, har museet tillsammans med produktionsbolaget Showtime och reklambyrån Fältman & Malmén kunnat ta fram en 30 minuter lång film. Filmen, som nu är klar för distribution, har fått namnet ”Oanad spännvidd”, just för att den visar vilken omfattning det är på Nationalmuseums verksamhet – från utställningar och historia till ateljéaktivitet och pedagogik. Tittaren får även följa med bakom kulisserna och se vad olika personer på museet arbetar med.

national-museet-forum-1-2010– Filmen är dels en resa vad gäller konsthistoria, men den visar också hur man arbetar med utställningar, säger Paula Röhss som är marknadschef på Nationalmuseum.

Det är första gången en liknande film görs om museet. Tidigare har det gjorts bildspel, men med filmatiseringen får tittarna möjlighet att beskåda verken både på långt och nära håll.

Museets webbplats kommer att spela en nyckelroll vid distributionen av filmen.

– Tanken är att den ska visas i vår hörsal och finnas på vår webbplats i flera små delar. Där kommer vi även att visa bonusmaterial, berättar Paula Röhss. Meningen är att filmen, som även kommer att översättas till engelska, ska kunna användas vid undervisning både i Sverige och utomlands. En av målgrupperna är skolungdomar från högstadieåldern och uppåt.

– Vi räknar med att skolor vill titta på den via vår hemsida. Vår ambition är att man ska kunna gå in på webbplatsen från till exempel svenska skolan i Hong Kong och se filmen. Vi hoppas på att nå ut så brett som möjligt, säger Paula Röhss.

För de resterande insamlade medlen, SEK 97 190, har Nationalmuseum tagit fram ett unikt undervisningsmaterial för svenska skolan i utlandet. Syftet är att utifrån Nationalmuseums samlingar skapa ett läromedelspaket på temat ”det vidgade textbegreppet”.

film-nationalmuseum– När man går ut svenska skolan i utlandet ska man kunna analysera bilder och texter och förstå metaforer. Bildanalys kan göras på många olika sätt och nivåer – analysen kan vara enkel eller konkret, abstrakt eller undersökande, säger Veronica Hejdelind som är indentent i pedagogik och ansvarig för Nationalmuseums skolverksamhet. Undervisningsmaterialet kommeatt bestå av digitala bilder av verk ur Nationalmuseums samlingar, konkreta lektionstips med kopieringsunderlag och övningar för eleverna, samt en utförlig lärarhandledning. På detta sätt vill man stärka elevernas språkutveckling, samtidigt som de bekantar sig med Nationalmuseums samlingar.

Materialet beräknas vara klart inför höstterminen 2010 och kommer att kunna laddas ned gratis från Nationalmuseums webbplats. Det kommer även att översättas till engelska.

För att ta fram läromedlet har Veronica Hejdelind haft en referensgrupp, bestående av lärare som undervisar på svenska skolan utomlands, till sin hjälp. Hon har även besökt den svenska skolan i Bryssel, som är en av de svenska skolor i utlandet med flest elever. Förhoppningen är att nå ut med det färdiga materialet dels till svenska skolor i utlandet, men också till svenska föräldragrupper runtom i världen.

SWEA kommer att ha en viktig roll för att informera om både film och skolmaterial.

Ytterligare information