Network Menu

2001: Drottning Silvias Childhood Foundation

(Den här artikeln har adapterats from SWEA-bladet Seattle, Juni 2001)


Efter SWEA Internationals Årsmöte i Bryssel sändes ett PRESSMEDDELANDE om Årets Svenska Kvinna 2001 ut till världen:

H. M. Drottning Silvia har idag av SWEA International tilldelats utmärkelsen ”Årets Svenska Kvinna 2001”. Drottningen får utmärkelsen för sitt arbete med att förbättra tillvaron för världens utsatta barn. Drottning Silvia är grundare av stiftelsen World Childhood Foundation.

H. M. Drottning Silvia får utmärkelsen Årets Kvinna 2001 av SWEA International i sin egenskap av
grundare av stiftelsen World Childhood Foundation.

Drottningen får utmärkelsen

  • för sitt direkta och oförvägna förhållningssätt i arbetet med att förbättra tillvaron för världens utsatta
    barn
  • för sin obetingade föresats att med styrka och rättframhet föra dessa barns talan
  • för sin förmåga att förstå och utvärdera de utsatta barnens situation genom att lyssna till såväl experterna som till barnen själva, samt
  • för sitt sätt att varligt använda sin unika ställning till att föra ut sitt budskap, skapa kontakter och ta
    initiativ som leder till att de utsatta barnens villkor förbättras.

Under mötet i Bryssel ringde SWEAs grundare Agneta Nilsson, till Drottningen, som blev hedrad
och glatt överraskad av utmärkelsen.

SWEA Internationals utmärkelse ”Årets Svenska Kvinna” utdelas vid Sverigemiddagen den 10 augusti 2001
i Göteborg. H.M. Drottning Silvia har meddelat att hon kommer att närvara vid middagen.

Priset kommer att delas ut i form av en check med donationer från individuella Sweor, se brevet på
sidan intill från SWEAs grundare, Agneta Nilsson, och internationella ordförande, Kerstin Velander.


World Childhood Foundation

Syftet med stiftelsen World Childhood Foundation är att värna om barns rätt till en trygg barndom och att arbeta för bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta miljöer över hela världen. Gatubarn, sexuellt utnyttjade barn, flickor och tonårsmammor är en särskild målgrupp för Childhood. Stiftelsen vill ge dem möjlighet att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. Stiftelsen har flera stora projekt på gång i Brasilien, Estland, Litauen, Lettland och Ryssland. Man är också involverad i projekt i Kosovo, Equador, Sverige och Amerika. Man arbetar långsiktigt, förebyggande, familjeorienterat, i små skalor, tillsammans och med samhället på plats. Childhood har för närvarande kontor i Sverige, Tyskland, Amerika och Brasilien. World Childhood Foundation har ett nära samarbete med såväl internationella som lokalt etablerade hjälp-organisationer och inbjuder företag, organisationer och allmänheten att stödja verksamheten.

Mer information om stiftelsen ges på www.childhood.org.


Mer information om donationen:

Sveriges Nationaldag 2010, Skansen, Stockholm. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia

Sveriges Nationaldag 2010, Skansen, Stockholm. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia
Foto:
Bengt Nyman [Licens: CC BY 2.0]

Seattle-bladet-Juni-2001-s10 Seattle-bladet-Juni-2001-s11